Kupatila u domaćinstvima i javnim objektima, kuhinje, perionice, bazeni, industrijski i drugi prostori koji zahtevaju mokro čišćenje moraju biti izgrađeni od vodootpornih materijala. Do kvašenja obloga može doći zbog kondenza koji se javlja na neizolovanim vodovodnim cevima ili zbog drugih grešaka na instalacijama. Zato za zidove i zidne obloge u takvim prostorima koristimo materijale koji pri vlaženju i mokrenju ne gube čvrstoću. To su pre svega ploče, koje su povezane sa cementnim vezivom ili ploče od materijala koji vodu skoro da ne upijaju (posebno XPS/wedi ploče i sl.)

wedi panel shower
wedi panel shower

Pored vodo-otpornosti koja omogućava trajnu čvrstoću, važno je takođe i što manje upijanje vlage. Plafonske površine ili zidne površine koje nisu izložene direktnom kontaktu sa vodom mogu da upiju određenu količinu vlage. Prevelika količina vlage u pločama može da smekša gipsane ploče i tako omogući bolje uslove za razvoj plesni, a pored toga povećava troškove grejanja jer se velika količina energije troši za sušenje ploča. Zato i na mestima koja nisu u direktnom kontaktu sa vodom koristimo impregnirane ploče koje upijaju manje vlage.

Kada je potrebno upotrebiti posebne ploče

  • Kada je pri uobičajenoj temperaturi konstantna relativna vlažnost vazduha veća od 75%
  • Ako u toku 24 časa rel.vlažnost vazduha do 85% traje više od 10 sati ili ukoliko preostalih 14 sati premašuje 75%
  • Kada ekstremne vrednosti do 100 % relativne vlažnosti vazduha traju više od dva sata u toku 24 časa

Odgovarajuće ploče i sistemi za mokre prostore su ploče Knauf Aquapanel Indoor, Rigips Aquaroc, wedi.

Opšti pregled klasa opterećenja vlagom u skladu sa normom B 3692:2014

  • W1 veoma malo opterećenje vodom: površine opterećene kratkotrajnim efektom mokrog brisanja
  • W2 malo opterećenje: površine opterećene kratkotrajnim efektom mokrog brisanja, prskanje i oticanje vode
  • W3 umereno opterećenje: površine sa čestim kratkotrajnim delovanjem vode, brisanje, prskanje, oticanje vode
  • W4 visoko opterećenje: površine sa čestim i produženim opterećenjem vodom kao što je prskanje i polivanje
  • W5 veoma visoko optrećenje: površine pod stalnim delovanjem vode zbog prskanja i polivanja / ili povećano hemijsko opterećenje
  • W6 spoljašnje površine: površine koje se nalaze na otvorenom

Kako vlaga prodire i kroz oblogu, od vlage mora biti zaštićena i konstrukcija. Koristi se impregnirano drvo ili protiv rđe zaštitni metalni profili. Odgovarajuću zaštitu konstrukcije od korozije možemo odrediti uz pomoć tabele prema ÖNORM EN ISO 12944-2:

Podela prostora u 6 kategorija rđanja zbog atmosferskih uticaja prema EN ISO 12944-2:

Corrosivity category and risk Low to High Low-carbon steel thickness loss (mm)² Atmospheric-corrosivity examples of typical categories and environments
Interior Exterior
C1
very low
≤ 0.0013 Heated buildings with very low clean atmospheres, e.g.
offices, shops, schools, hotels
C2
low
> 0.0013 to 0.025 Atmospheres with low level of pollution

Mostly rural areas

Unheated buildings where condensation may occur, e.g. depots, sports halls
C3
medium
> 0.025 to 0.05 Urban and industrial atmospheres, moderate sulphur dioxide pollution

Coastal areas with low salinity

Production rooms with high humidity and some air pollution e.g. food processing plants, laundries, breweries, dairies
C4
high
> 0.05 to 0.08 Industrial areas and coastal areas with moderate salinity Chemical plants, swimming pools, coastal, ship and boatyards
C5I
very high (industrial)
> 0.08 to 0.2 Industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere Buildings or areas with almost permanent condensation and high pollution
C5M
very high (marine)
> 0.08 to 0.2 Coastal and offshore areas with high salinity Buildings or areas with almost permanent condensation and high pollution

* The thickness loss values are after the first year of exposure. Losses may reduce over subsequent years.

Na zidovima koji su direktno opterećeni vodom potrebna je vodootporna površina. Vodootpornost obezbeđujemo vodootpornim premazima koji mogu biti izrađeni od cementa, bitumena, lateksa i sl. Finalna obrada je obično od keramičkih, kamenih, metalnih ili veštačkih materijala. Uprkos tome što su ovi materijali slabo propusni za vlagu, može doći do propuštanja vode na kontaktima, probojima ili pri oštećenjima i zbog toga su neophodni vodootporni premazi.

Saune

Domaća sauna wedi
Domaća sauna wedi
×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm