Najpogodniji materijali za toplotnu izolaciju krova:

streha-toplotna-izolacija-podstresja
  • Kamena vuna Termotop, Knauf Insulation Naturboard Venti i Naturboard Fit plus
  • Staklena vuna Isover Domo, Evo, Ursa Gold, Knauf Insulation naturoll i Unifit, Ursa DF i SF
  • Drvena vuna Pavatex, Pavaflex
  • Celuloza Klimatizer
  • Poliuretanska pena Puren Perfect, Plus, Basic, Comact, Bauder pir izolacija, PavaPlus, SiletPro
  • Višeslojne izolacione folije Actis Triso Super10+, Triso Super12+, YBS SuperQuilt
  • Ovčija vuna
  • Konoplja

Posebnosti

… za zaštitu od požara:

kamena i staklena vuna. Obe spadaju u najvišu klasu izolacionih materijala.

…za zvučnu zaštitu:

kamena vuna, drvena vuna, celulozna izolacija, poliuretanska pena. Pored toga što gušće izolacije pružaju bolju zaštitu od buke, iste takođe pružaju efikasnu zaštitu od pregrevanja tokom letnjih meseci – naravno, uslov je ispravno sprovedeno provetravanje između izolacije i krovnog pokrivača.

…za otpornost na vlagu:

poliuretanska pena, višeslojne izolacione folije. Ostale vrste izolacije štitimo od vode pomoću paropropustljivih krovnih folija.

Uporedive debljine toplotne izolacije koja se zahteva za krovove prema merilima Ekosklada (SLO) za 2021 godinu:

Najvažnija svojstva toplotne izolacije na krovu

vrsta izolacije potrebna debljina
[cm]
gorivost zvučna izolacija paropropusnost poreklo mogućnost recikliranja prioatan prema životinjama cena
kamena vuna 040 30 ne *** *** SRB da **
kamena vuna 035 25 ne *** *** SRB da ** €€
staklena vuna 040 30 ne ** *** EU da **
staklena vuna 035, 034 25 ne ** *** EU da ** €€
staklena vuna 033 24 ne ** *** EU da ** €€
staklena vuna 032 23 ne ** *** EU da ** €€€
drvena vuna 040 30 da *** *** EU ne ***
celuloza 040 30 da *** *** EU ne * €€
PIR/PUR 026 19 slabo ** * EU da * €€
PIR/PUR 022 16 slabo ** * EU da * €€
veslojne folije 16+ delimično ** */*** EU delimično * €€/€€€
ovčja vuna 30 da ** *** EU ne *** €€€
konoplja 30 da ** *** EU ne *** €€€
*
malo
***
puno
cenovno dostupno
€€€
skupo
×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm