Požarni zidovi

Požarni zidovi

Hemijski vezana voda u kristalu gipsa predstavlja 25% njegove zapremine. U slučaju požara, oslobađa se iz konstrukcije u obliku vodene pare. Narodski rečeno, gips sadrži prirodnu „prskalicu“. Zbog vode vezane za kristal, proizvodi od gipsa pružaju prirodnu zaštitu od požara.

Maksimalna visina protivpožarnih zidova, debljina obloga, detalji veza protivpožarnih konstrukcija sa susednim elementima, dilatacije u protivpožarnim oblogama i stvaranje prodora u protivpožarnim zidovima detaljnije su objašnjeni u tehničkim listovima proizvođača.

Protivpožarne obloge zidova/instalacionih šahtova

Protivpožarne obloge zidova/instalacionih šahtova

Zidovi instalacionih šahtova od gipskartonskih ploća, klasifikovani sa prodorima i ugrađenim elementima (elektro kutije, revizioni poklopci) mogu postići otornost na požar EI 30 do EI 90 a posebna tehnička rešenja zidova šahta otpornosti na požar od 120 minuta.

Spušteni plafoni

Spušteni plafoni

Protivpožarna klasifikacija plafonskih i krovnih konstrukcija u vezi sa dodatnim gipsanim oblogama može se obezbediti spuštenim plafonima koji samostalno postižu potrebnu klasu požara. Moguća je i izvedba sa „dodatkom“ protivpožarnih svojstava spuštenog plafona u kombinaciji sa nosećom konstrukcijom, pri čemu se računa doprinos obe konstrukcije.

Zaštita konstrukcija

Zaštita konstrukcija

Gipsane ploče i gipsane konstrukcije su bukvalno napravljene za odličnu zaštitu od požara. Gips je negorivi prirodni materijal koji preuzima važne funkcije u požaru: drži vatru pod kontrolom određeno vreme, ograničava je prostorno i kao zaštitni element štiti noseću konstrukciju objekta od urušavanja tokom vremena, čime se obezbeđuje spasavanje ljudi i imovine.

Kanali za električne instalacije i ventilaciju

Kanali za električne instalacije i ventilaciju

Kanali od gipasnih ploča kao protivpožarne obloge za kablovske ili ventilacione kanale sastoje se od viseće konstrukcije od navojnih šipki, sa traverzama od montažnih čeličnih profila i kanala od posebnih protivpožarnih ploća, koje ležu na ovim profilima.

Oblogom od gipsanih ploča možemo zaštititi i horizontalne ili vertikalne kanale od čeličnog lima.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm