Postoje brojne vrste materijala koje se koriste za termoizolaciju ravnog krova.

Izbor odgovarajuće vrste I debljine termoizolacije zavisi od :

  • vrste noseće konstrukcije (betonska, čelična ili drvena)
  • zadovoljavanje standarda maximalne vrednosti koeficijenta prolaska toplote kroz ravan krov (Umax=0,15 W/m2K)
  • tipu krova prema prohodnosti (prohodan ili neprohodan)
  • zahtevima protivpožarnosti krovnog sistema(spolja I iznutra)
  • opterećenju krovne konstrukcije, brzinom montaže, rešavanje padova(klinovi)
  • željenim osobinama cele krovne konstrukcije, termičkim zahtevima za izolacijom, čvrstoćom, izdržljivošću i sigurnošću.
Postavljanje kamene vune na ravan krov (Knauf Insulation SmartRoof Termal)

Poređenje termoizolacionih materijala za ravne krovove

svojstva materijala toplotna izolacija [W/mK] klasa protivpožarnosti faktor otpornosti na difuziju vodene pare [μ] vodoupojnost WL(P) dugoročna [kg/m²] pritisna čvrstoća CS(10) [kPa] prednost
mineralna vuna 0,036-0,040 A1 1 <3 50-90 negorljivost, zvučna izolacija
EPS 0,034-0,036 E 20-50 nema podataka 100-200 cena
EPS grafitni 0,031 E nema podataka nema podataka >100 cena
XPS 0,033-0,036 E 150 <0,7 300-700 čvrstoća
PIR/PUR 0,022-0,028 E 40-200 <3 120 izolativnost
penasto staklo 0,036-0,045 A1 0 500-900 čvrstoća, nestišljivost
vakuumski paneli 0,0045 do 0,007 E/A1* 0 150 izolativnost
*
jezgro

Prednosti pojedinih vrsta izolacije

Male debljine

Zbog svojih odličnih termoizolacionih karakteristika PUR/PIR izolacija može se koristiti za izolaciju ravnih krovova, gde izolacija treba da bude što tanja kako bi se izbegli troškovi podizanja potkrovlja i sačuvala funkcionalnost – upotrebljivost ravnog krova.

Poređenje klasične i vakumske izolacije

tabela-primera-termoizolacionih-materijala-za-ravne-krovove

Najtanja i najefikasnija toplotna izolacija je od Va-k-tec vakuum izolacijonih panela, koji su nekoliko puta efikasniji od konvencionalnih izolacionih materijala. Vakum paneli imaju vakuumsko jezgro napravljeno od negorivog minerala SiO2, koji obezbeđuje najnižu toplotnu provodljivost. Čvrstoća je pogodna za upotrebu u podnim i krovnim konstrukcijama.

Hodanje i vožnja

Zbog potrebe održavanja – prilaza dimnjacima, ventilacionim šahtovima, klima uređajima, solarnim kolektorima, elektranama, antenama i slično, a u slučaju da je ceo krov prohodan ili prohodan, izolacija mora biti što manje stišljiva. Sa izolacijom od ekstrudiranog polistirena (XPS), Polyisocyanurate (PIR/PUR) ili penastog stakla (Foamglas) obezbeđujemo vodootpornu,dimenziono stabilnu,trajno čvrstu podlogu koja će obezbediti duži vek trajanja hidroizolacije, čime se smanjuju troškovi održavanja zgrade.

Izuzetna trajnost

Potpuna vodonepropusnost i otpornost na hemikalije, u kombinaciji sa nezapaljivošću i visokom čvrstoćom, potrebni su za zgrade gde se zahteva izdržljivost. U zahtevnim objektima nije bitan samo trošak promene krova, već i upotrebljivost objekta, koja se ne sme narušiti ni tokom održavanja. Stoga, u određenim slučajevima, svojstva takvog materijala kao što je izolacija od penastog stakla nadmašuju početne troškove ulaganja, jer obezbeđuju niže troškove na duži rok i produžavaju trajnost zgrade.

Dobra cena

U manje zahtevnim objektima bez posebnih potreba ili na objektima na kojima se izvodi izolacija pod padom, dobri rezultati se mogu postići izolacijom od ekspandiranog polistirena (EPS), AUSTROTHERM EPS izolcija. EPS može biti veoma dobar termoizolacioni materijal i samim tim ekonomičan izbor. Uz pravilnu konstrukciju ravnog krova, kvalitetne ostale komponente i preciznu izradu, čak i krovovi izolovani EPS izolacijom mogu trajati duže od garantnog roka.

Nezapaljivost, paropropusnost, zvučna izolacija

Sistem slaganog krova sa kamenom vunom-Knauf Insulation Smartroof Termal pruža otpornost od požara najvišeg nivoa, u poređenju sa ostalim sistemima ravnih krovova. Krov mora imati dovoljnu otpornost na požar kako spolja (otpornost prema požaru u trajanju od 120 minuta – prema standardu SRPS U.J1.140:1976), tako i sa unutrašnje strane noseće konstrukcije (otpornost prema požaru od 60 minuta – prema standardu SRPS U.J1.110:1986). U slučaju požara, kamena vuna ograničava širenje vatre,ne proizvodi zapaljene čestice koje kapaju i uz minimalni organski sadržaj, ne stvara se ni značajan otrovni dim. Upotreba takvog nezapaljivog građevinskog materijala klase A1 (sistem Euroclass) može obezbediti dragoceno vreme, da se u slučaju požara ljudi evakuišu iz zgrada i tako spasu životi.

Pojava buđi i gljivica u prostorijama je u poslednjoj deceniji veoma proširena. Preovlađuje mišljenje da su razlozi za to previše zatvoreni prostori ili nedovoljna ventilacija, toplotna izolacija koja ne dozvoljava dovoljno „disanje“ ili nepropusni sloj spoljašnjih konstrukcija.\Otpor difuziji vodene pare u kamenoj vuni je tek nešto veći od prolaska vodene pare kroz istu debljinu vazduha. sloja, dok je ova vrednost za neke druge izolacione materijale (veštačke pene) 50 do 60 puta veća!

Kamena vuna lako ispunjava najviše zahteve za zvučnu izolaciju unutrašnjih prostora, kao i spoljašnjih zidova i ravnih krovnih konstrukcija. Velika zapreminska masa krovnih ploča od kamene vune u poređenju sa izolacijom organskog porekla obezbeđuje neophodnu apsorpciju buke i vibracija iz okoline, posebno u bučnim urbanim područjima.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm