Punionice i različite proizvodne linije čine radno okruženje u kojem je potrebno o ublažavanju buke razmišljati još prilikom planiranja, jer je naknadno nameštanje amortizera veoma otežano, ponekad i praktično nemoguće, kada linije rade i ono što predstavlja bitnu razliku – skuplje. Bučne linije se smenjuju sa većim praznim prostorijama, pa je zbog toga nivo buke i odjekivanja veoma visok. Buka u okruženju u kojem se zahteva koncentracija i posvećenost predstavlja zdravstveni i bezbednosni problem. Zvučni apsorberi moraju da odgovaraju zahtevima u pogledu zaštite od požara, a u industriji namirnica, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji i visokim higijenskim standardima.

Izazov:

  • Smanjenje buke koju prouzrokuju mašine i čvrste površine.
  • Smanjenje širenja buke u otvorenom prostoru.

Rešenje:

  • Upotreba zvučno-apsorpcionog plafona radi smanjenja nivoa buke.
  • Upotreba visećih apsorbera ukoliko nije moguće sprovesti viseći plafon.
  • Upotreba zidnih apsorbera radi smanjenja širenja buke u praznom prostoru.
Mašinska prostorija
Mašinska prostorija

Kod mašinskih prostorija i prostorija sa pojedinačnim bučnim mašinama rešavaju se dva problema: želimo da se smanji buka u mašinskoj prostoriji i buka koja se prenosi u susedne prostorije i okolinu. Zvučni apsorberi i izolacioni materijali moraju da budu bezbedni što se tiče zaštite od požara, a površine apsorbera dovoljno robusne i otporne, jer su po pravilu namešteni na dohvat ljudi i mašina.

Garaža Rockfon
Garaža Rockfon

U garažama zvučni apsorberi sprečavaju preteranu buku u prostoru čime utiču na bezbednost, kao i na širenje buke u susedne prostorije i okolinu. Zvučni apsorberi na plafonima garaža koji se graniče sa upotrebljivim prostorijama po pravilu imaju i funkciju termo izolacije. Potrebno je da materijali budu negorivi i robusni.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm