Krovne folije ugrađuju se iznad i ispod izolacije, a njihov osnovni zadatak je sprečavanje oštećenja krovne konstrukcije i izolacije zbog vlage. Najčešći razlozi za oštećenja nastala zbog vlage su: nedovoljno znanja, propusti u izvođenju i greške u planiranju. Sve to možemo izbeći.

Strešne folije

Folija položena na gornjoj strani izolacije se upotrebljava kao sekundarni – rezervni – krovni pokrivač za zaštitu toplotne izolacije od vode i promaje. Voda može da prođe kroz oštećeni krovni pokrivač (pukotine zbog starosti, grad, truljenje…), može je doneti jak vetar ili se pak između spojeva crepova podiže kapilarno prilikom topljenja snega. Istovremeno folije na gornjoj strani deluju kao zaštita od vetra koja izolaciju štiti od promaje i time od neželjenog hlađenja. Sekundarni krovni pokrivać mora da bude što bolje paropropustljiv i ujedno da zaptiva.

Paropropustljivost se najčešće označava sa Sd vrednošću – niža Sd vrednost podrazumeva bolju propustljivost za paru. Krovne folije imaju Sd vrednosti obično između 0,2 i 0,4 m.

Pored hidroizolacije i paropropustljivosti folije se razlikuju još i po otpornosti od kidanja i probijanja, kao i po postojanosti.

Uporedna tabela folija

spoljna folija: sekundarni pokrivač i zaštita od vetra Sd [m] otpornost na kidanje [N/5cm] otpornost na staranje
uzdužno poprečno
Ampatex LDA 0,02 Plus 0,02 350 300
Ampatop Aero 0,04 240 180
Ampatop F Black 0,09 300 340 postojno
Ampatop Protecta 0,1 360 270
Ampatop Secura 0,15 300 350
Homeseal LDS 0,02 UV 0,04 >300 200
Homeseal LDS 0,04 Fixplus 0,04 >310 >215
Folija Tyvek solid 0,03 250 210 postojno
Folija Tyvek solid silver 0,03 250 210 postojno
Ursa Seco Pro 0,02 350 210 postojno

Folija na unutrašnjoj strani, ispod izolacije sprečava prolaženje vlage kroz krovnu konstrukciju. Vlaga bi se kod prolaženja kroz krovnu konstrukciju na hladnoj strani kondenzovala u kapljice koje bi vlažile toplotnu izolaciju i drvenu konstrukciju krova. Sa mokrom izolacijom pogoršavaju se toplotno-izolaciona svojstva, a drvena konstrukcija zbog preterane vlage može da počne da propada.

S obzirom na to koliko pare propušta folija, možemo je označiti kao prepreku za paru ili pak parnu blokadu.

3 pravila za upotrebu parne prepreke ili parne brane

1. pravilo

1. pravilo:

Za konstrukcije sa delujućim provetravajućim slojem sa spoljne strane:

  • parna prepreka sa niskom Sd vrednošću između 5 i 20 m

Napomena: unutra određena folija mora da bude toliko blokirajuća za paru koliko je potrebno, a sa spoljašnje strane neka bude što bolje paropropustljiva.

2. pravilo

2. pravilo:

Za konstrukcije bez delujućeg sloja provetravanja ili sa difuzijski zatvorenim spoljnim slojem (drvena vrata, izolacija sa visokom Sd vrednošću, limeni krovni pokrivać, hidroizolacija i dr.)

  • parna blokada sa visokom Sd vrednošću između 20 i 100 m

Napomena: parozaptivenost unutrašnje folije trebalo bi da bude 20 x viša od parozaptivnosti spoljašnjeg sloja.

3. pravilo

3. pravilo:

Prostorije sa stalnim visokim nivoom relativne vazdušne vlage kao što su unutrašnji bazeni, saune, perionice, hotelske kuhinje itd:

  • parna zaptivenost sa visokom Sd vrednošću iznad 1500 m

Uporedna tabela parnih prepreka

unutrašnje folije: parne prepreke, parne brane Sd [m] otpornost na kidanje [N/5cm] otpornost na staranje
uzdužno poprečno
Isover Vario KM 0,2 – 5
Isover Vario KM Duplex 0,3 – 5 ≥ 110 ≥ 110
Ampatex Variano 3 0,80 – 6 180 125 postojno
Ampatex Resano 0,9 – 12 180 160 postojno
Ursa Seco Pro 2 2 200 135 postojno
Sisalex 303 4,39 490 230 postojno
Homeseal LDS 5 Silk modra 5 >150 >130 postojno
Trendisol Ekonatur 6,45 480 390
Folija Tyvek VCL 5 200 170
Eko strong 7 ≥520 ≥410
Eurovap 120 12 180 150 N/cm postojno
Ampatex DB 90 20 160 160 postojno
Ampatex SB130 40 220 220 postojno
Alu Izofol > 70 114 109
ALU Flex PZ > 100 90 80
FDT parna zapora PE ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100
Homeseal LDS 100 100 >160 >140 postojno
Ampatex Cento > 100 ≥160 ≥130 postojno
Ursa Seco Pro 100 ≥ 100 ≥17/mm² ≥15/mm² postojno
FDT parna zapora fk ≥ 160 ≥ 300 ≥ 300
Alu Top Metal 180 280 250
Sika Sarnavap Sd ≥ 200 >170 >170
Alu Vap Vapour 90 G > 304 ≥260 ≥200
FDT parna zapora ALU-GV-SK > 1500 ≥ 400 ≥ 400
Sisalex 514 > 1500 950 450 postojno
Sisalex 871 > 1100 >500 >500

Proizvodi za zaptivanje

Izdelki za tesnjenje notranjih in zunanjih strešnih folij

Ukoliko krovne folije nisu ispravno zaptivene, pojavljuju se problemi.

Za ispravno delovanje parne prepreke/brane potrebno je da su pravilno zaptiveni spojevi folije, proboji i priključci folije na ostale konstrukcije (zidovi, podovi). Za zaptivanje folija se upotrebljavaju posebne lepljive trake koje obezbeđuju trajno zaptivanje.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm