Heraklit obloga balkona
Heraklit obloga balkona

Spoljašnja buka od saobraćaja, industrije, mašina, događaja prenosi se i unutrašnje prostorije. Zidovi, prozori i vrata nas od te buke štite do određene mere, a u određenim slučajevima spoljašnji omotač zgrade sa svojim oblikom može čak i da ojača buku. Spoljašnji zvuk se odbija od nadstrešnica, plafona iznad balkona ili terasa. Veći ili dugački otvoreni prolazi takođe neprijatno odjekuju.

Površine sa kojih se zvuk odbija i dodatno povećava zvučno opterećenje spoljnih zidova oblažu se zvučno-apsorpcionim materijalima otpornim na vremenske uslove. To mogu da budu homogeni materijali, npr. ploče od drvenih vlakana ili sastavljene obloge, obično od drvene ili mineralne vune koji su od vremenskih uticaja zaštićeni otpornijim vidljivim slojem od perforiranog ili mrežastog lima, zvučno-apsorpcionog lima, zvučno-apsorpcionih lakih građevinskih ploča i drvenom oblogom.

Po pravilu takve obloge dodatno poboljšavaju i toplotnu izolaciju konstrukcije.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm