Rendgenski zraci (X- zraci) su deo elektromagnetnog talasa koji se koristi u medicini kao i u drugim oblastima za dijagnostiku, čišćenje i sterilizaciju. Pošto su jonizujuća zračenja štetna potrebna je zaštita. U građevinarstvu štitimo korisnike prostorija koje se nalaze u blizini izvora zračenja. Zidovi, podovi, vrata i prozori napravljeni su od materijala koji smanjuje prodiranje rendgenskih zraka.

Zaštitni znak
Zaštitni znak

Za zaštitu se najčešće koriste olovni listovi ili posebni građevinski paneli za zaštitu od X-zraka. Debljina zaštitnog sloja uslovljena je izvorom zračenja i obično ga definiše proizvođač uređaja, najčešće kao ekvivalent olova – debljina potrebnog sloja olovnog lima ili drugog materijala koji ima isti efekat na smanjenje prodiranja RTG zraka.

Primeri građevinskih sistema za rendgensku zaštitu su Knauf Safeboard ili NDA Akustik gips art.4 i konstrukcije sa olovnim limom. Važan je tačan način ugradnje, koji je prikazan u tehničkim listovima proizvođača.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm