Beograd

Kalcer d.o.o., Beograd
Zorana Gostovića 11,
11080 Zemun

T: +381 11 748 83 16
F: +381 11 748 60 94

www.kalcer.rs
info@kalcer.rs

Matični broj: 20428872
Poreski broj: 105642409
Obaveznik za PDV

Godina osnivanja: 2008

Transakcijski račun:
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad:
325-9500600014994-76

Radno vreme:
ponedeljak – petak:
7:00 do 16:00
subota:
7:00 do 13:00
×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm