Kroz krovne prozore čuje se buka okolne sredine – automobilskog saobraćaja, železnice ili aviona, obližnje industrije ili poljoprivredne delatnosti, dečija graja, buka ili muzika sa obližnjeg stadiona, ili noćnog života grada. U inače mirnom naselju buka se uvek povećava ujutro kada se poveća saobraćaj na putevima. Ponekad spoljašnja buka nije izrazita ili preterana, ali nam ipak smeta ako nam je potrebno mirno okruženje za odmor ili rad. Zbog toga je zvučna izolacija prozora veoma bitna za kvalitet našeg života, jer je sa njome povezan kvalitet našeg odmaranja i zdravlja.

Velux Black

Kod krovnih prozora takođe je moguće birati između različitih vrsta zastakljivanja koje ne utiču samo na energetski bilans, već i na propustljivost svetlosti i buke.

Zvučna izolacija krovnog prozora

Zvučnu izolaciju krovnog prozora moguće je dodatno poboljšati upotrebom spoljašnje roletne. U slučaju kiše zvučna izolacija se sa upotrebom roletne smanjuje do 12 dB. Povećanje zvučne izolacije za 3 dB znači 50% manje primećene buke za korisnika.

Pored toga, upotreba roletne u zimskom periodu poboljšava toplotnu izolaciju do 16% i zaustavlja do 87% sunčeve toplote.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm