Pored rada i ljudi koji nas tokom rada okružuju na naše osećanje utiče i radni prostor. Potreban nam je svež vazduh, odgovarajuća temperatura i svetlost, a pored toga okružuje nas i zvuk.

Ecophon kancelarija
Ecophon kancelarija

Zvukovi koji nas remete mogu da izazivaju uređaji odnosno postrojenja i ljudi, a ukoliko smo sami, neprijatan može da bude svaki novi zvuk koji u tišini dolazi još više do izražaja.

Kako bi se obezbedilo podnošljivo, ako ne već udobno radno okruženje, pokušaćemo da postignemo što manje buke, dobru razumljivost govora i smanjenje neprijatnog odjekivanja.

Dokazano je da dobro zvučno okruženje doprinosi našoj većoj efektivnosti u radu, a time i napretku organizacije u kojoj radimo.

Prilikom rada u kancelarijama imamo zadatke kada je potrebna komunikacija, kao i zadatke kod kojih nam je potrebno što mirnije okruženje. Izazov u kancelarijama otvorenog tipa jeste sprečiti širenje zvuka i obezbeđivanje privatnosti gde je to potrebno. Buka iz različitih izvora može da se širi i više od 20 m daleko i tada remeti sve koji se nalaze u tom dometu.

Ako vršimo procenu koliko vremena i novca nas košta to remećenje na godišnjem nivou, onda možemo da ustanovimo da smo 15 % vremena neproduktivni.

Istraživanja su pokazala da se loša akustika u kancelarijama nalazi među osnovnim razlozima za nezadovoljstvo zaposlenih na radnom mestu. Zbog neželjene buke preduzeća godišnje mogu da izgube i do 24 produktivna radna dana. Kod dobre prostorne akustike ljudi su za 66 % voljniji za obavljanje zadataka. Smetnje zbog buke povećavaju mogućnost grešaka za 50 % …

Buka u prostoriji može da se ublaži nameštanjem apsorpcionih površina: mekanih podnih obloga, zvučno-apsorpcionih plafona i zidnih obloga.

Prilikom planiranja pomoć je potrebno potražiti u stvarnim slučajevima kako su isti opisani u literaturi proizvođača proizvoda za građevinsku akustiku. U cilju postizanja dobrog efekta biraćemo apsorpcione materijale razvrstane u klasu apsorpcije A ili B.

Klase apsorpcije EN ISO 11654

Sound absorption classes, www.ecophon.ua
Sound absorption classes, www.ecophon.ua

Legenda:

  1. Klasa apsorpcije A
  2. Klasa apsorpcije B
  3. Klasa apsorpcije C
  4. Klasa apsorpcije D
  5. Klasa apsorpcije E
  6. Nekvalifikovano

1. Predlog: zvučno-apsorpcioni modularni plafoni

Ecophon modularni plafon
Ecophon modularni plafon

Rešenja za akustike pomoću proizvoda

2. Predlog: viseći apsorpcioni paneli

Ecophon viseći apsorberi
Ecophon viseći apsorberi

3. Predlog: zidne apsorpcione obloge i samostalni elementi

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm