Najčešće vrste obloga za potkrovlja:

streha-podstresne-obloge
  • Gipsano kartonske ploče: obične (GKB, A, RB…), vlagootporne (GKB-I, RB-I, H2…), požarne (GKF, GKF-I, RF, RF-I, Diamant, Habito…)
  • Gipsano vlaknaste ploče: Fermacell, Rigidur, Vidiwall …
  • Lake betonske ploče: Aquafire, Aquapanel, Aquaroc, Betonyp, Cetris
  • Polistirenske ploče: wedi
  • Drvene obloge: OSB3, OSB4, Clicwall, drvena oplata

Kada se koriste posebne ploče:

…za zvučnu izolaciju:

U poređenju sa zidovima krov je laka konstrukcija, pa zbog toga pruža i slabu zvučnu izolaciju. Inače, toplotna izolacija doprinosi zvučnoj izolaciji, ali ne dovoljno. Zbog toga se veliki deo zvučne izolacije dobija unutrašnjom oblogom. To je naročito značajno ako se kuća nalazi u bučnoj okolini: u gradu, pored puta, u blizini železnice, aerodroma ili bučnih industrijskih, uslužnih ili poljoprivrednih pogona.

Bolja zvučna izolacija postiže se debljom oblogom (dvostruke ploče) i upotrebom posebnih ploča za zvučnu izolaciju.

Odgovarajuće ploče: Knauf Diamant i Silentboard, Rigips Duotech i Habito, NDA Akustik gips 2, Fermacell ploče

…za zaštitu od požara:

Gipsano-kartonske, gipsano vlaknaste, silikatne i betonske ploče su od negorivih materijala pa se zbog toga uz njihovu pomoć može postići veoma dobra zaštita od požara. Sa pločama za zaštitu od požara usporava se širenje požara u prostoriji i prolaz požara kroz krov. Posebne ploče koriste se za oblaganje dimnjaka i kamina.

Time može da se postigne zaštita od požara do xx min, zavisno od vrste ploča i debljine obloge.

Odgovarajuće ploče: Fermacell ploče, Knauf GKF, Rigips RF, Promatect AD40 za dimnjake i Promafour ploče za oblaganje kamina.

…za vlažne i mokre prostorije:

Vlažne prostorije su prostorije gde se relativna vazdušna vlaga često podigne, a između ima barem nekoliko sati vremena kada prostorija može da se provetri. Pored kuhinje i kupatila povećana vlaga može da se pojavljuje i u spavaćim sobama, naročito kada su manje. Svi materijali za obloge vlagu apsorbuju i ukoliko je bude previše mogu se pojaviti problemi sa buđi. Zbog toga se za obloge upotrebljavaju ploče otporne na vlagu i cementne ploče.

Tamo gde su obloge izložene prskanju ili oblivanju vodom obavezna je upotreba cementne ploče ili cemetno iverične ploče!

Pogodne ploče:

Ploče otporne na vlagu: Fermacell ploče, Knauf GKB-I, Rigips RB-I, Betonyp

Ploče otporne na vlagu: Fermacell H2O ploče i Powerpanel HD, Knauf Aquapanel, Bifire Aquafire, Rigips Glasroc, wedi ploče

…za veća opterećenja:

Kada želimo da se u obloge nešto pričvrsti ili okači, veća nosivost postići će se pločama sa pojačanom čvrstinom. Takve ploče su i površinski čvršće i zbog toga otpornije na oštećenja.

Pogodne ploče:

Fermacell, Knauf Diamant, Rigips Habito

Koji material kuda ili za koju svrhu

Očekivana svojstva obloge u odnosu na namenu prostorije

namena \ svojstvai obloge bez posebnosti zvučna izolacija otpornost na vlagu otpornost na vodu zaštita od požara povećana čvrstina
predsoblje, stepenište, hodnik ** * *
dnevna prostorija ** * * *
kuhinja ** ** * * *
spavaća soba ** ** * *
dečija soba ** ** * *
kupatilo ** ** ** * **
wc, utiliti, ostava ** ** ** * **
preporučeni tip ploča GKB, RB, Fermacell Diamant, Habito, Silentborad, DupTech, Akustik gips GKB-i, RBI, Diamant, Fermacell Aquapanel, Aquaroc, Aquafire, Fermacell H20, Fermacell Powerpanel GKF, RF, Fermacell, Fireboard, Ridurit, Promatect Diamant, Habito, Rigidur, Fermacell Powerpanel
**
Veoma često
*
Ređe/po potrebi/delimično
manje značajno ili neznačajno

Potkonstrukcije za obloge

Potkonstrukcije obezbeđuju odgovarajuću udaljenost obloge od greda na način da se time dobije dovoljno prostora za toplotnu izolaciju. Mogu da budu od drvenih letvi ili standardizovanih metalnih profila. Načini pričvršćivanja predstavljeni su u tehničkim listovima: Knauf, Rigips, Fermacell.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm