Na ravnim krovovima sa nagibom od nekoliko stepeni, za platoe, balkone, terase i lođe kao hidroizolacioni sloj najčešće se koriste hidroizolacione trake od bitumena, sintetičke PVC I FPO membrane, elastomerne folije ili tečne hidroizolacije od elastomernog poliuretana, poliuree ili polimetilmetakrilatne smole.

Hidroizolacija

Izbor prave hidroizolacije prepuštamo stručnjacima, koji će uzeti u obzir konstrukciju krova, namenu objekta, zahteve trajnosti i ekonomičnosti.

Najčešće se koristi hidroizolacija u obliku traka. Trake se spajaju zavarivanjem plamenom ili toplim vazduhom ili ređe lepljenjem.

Najčešća hidroizolacija je napravljena od polimer-bitumenskih traka. Trake se spajaju plamenim zavarivanjem ili lepljenjem. U zavisnosti od konstrukcije i zahtevanog veka trajanja hidroizolacije, biramo između različitih kvaliteta bitumenske mešavine i vrste i debljine nosećeg sloja.

Sa kvalitetnijim proizvodima dobijamo:

  • bolju fleksibilnost na niskim temperaturama,
  • veću otpornost na deformacije na visokim temperaturama,
  • veću otpornost na starenje,
  • veću mehaničku čvrstoću,
  • otpornost na prodiranje korena,
  • veću hemijsku otpornost,
  • različite boje.

Hidroizolacija od sintetičkih folija – PVC (polivinilhlorid), FPO (fleksibilni poliolefin), TPO (termoplastični poliolefin FPO + etilen propilen guma), EVA/EBA (etilen vinil acetat, etilen butil akrilat), EPDM (etilen-propilen-guma-dien ), spajaju se zavarivanjem toplim vazduhom ili samo lepljenjem. Pošto temperatura tokom ugradnje nije tako visoka kao pri plamenom zavarivanju, može se upotrebiti širi raspon termoizolacionih materijala i podloga.

Tečna hidroizolacija se može koristiti za pripremu podloge, za detalje ili kompletnu površinsku hidroizolaciju ravnog krova. Neke vrste tečnih hidroizolacija su pogodne i za sanaciju starih hidroizolacionih membrana. Nanose se valjcima, četkama, gletericama ili sprejevima.

Sirovine za tečnu hidroizolaciju su PMMA (polimetil metakrilat), elastomerni poliuretan ili bitumenski polimeri.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm