Požarna otpornost građevinskih elemenata i konstrukcija ispituje se prema odgovarajućim SRPS EN standardima za ispitivanje koja je definisana u novim “Pravilnikom o načinu iskazivanja performansi građevinskih elemenata zgrade u vezi vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar,otpornost na požar I ponašanje pri spoljnom požaru”. Na osnovu Ispitivanja laboratorija IMS izdaje Izveštaj o ispitivanju /koji nema rok važenja/ i Klasifikacioni izveštaj prema SRPS EN 13501 I ima rok važenja 5 godina.

Požarne klase najčešće korišćenih materijala u suvomontažnoj gradnj

proizvodi klasa požarosti
Vatrootporne ploče od gipsanih vlakana A1-s1, d0
Ploče od kalcijum silikata A1-s1, d0
Lagane betonske ploče A1-s1, d0
Vermikulitne ploče A1-s1, d0
Proizvodi od penastog betona A1-s1, d0
Gipsane ploče A2-s1, d0
Cementna iverica A2-s1, d0
OSB ploče D-s2, d0
Metalne ploče za spuštene plafone A1-s1, d0
Metalne ploče za spuštene plafone, laminirane A2-s1, d0
Mineralne ploče za spuštene plafone A2-s1, d0
Izolacija od mineralne vune, bez premaza A1-s1, d0
Izolacija od penastog stakla, sirova A1-s1, d0
Izolacija od penaste stakla, laminirana E
PIR/PUR izolacija – ugrađena* B-s2,d0
Izolacija od PIR/PUR – nezavisno E
Izolacija od celuloznog papira – ugrađena* B-s2,d0
Izolacija papirne celuloze – nezavisno E
Izolacija od EPS, XPS, drvena izolacija, vakum paneli E
Aluminijumska folija, bez premaza A1
Fasadni folija Ampatop B B-s1,d0
Građevinske folije PE, AL HDPE, PP, HDPE, PVC E
×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm