Radon je prirodno prisutan u našem okruženju, na nekim mestima više, na drugim manje. Kada je njihova koncentracija previsoka dolazi do problema u našem respiratornom sistemu, posebno su rizični pušači i deca. Koncentracija radona u prirodi veća je u višim slojevima atmosfere, ali i pod zemljom u našim kotlarnicama i rudnicima.

Izvori jonizujućeg zračenja

Procenat zračenja iz različitih vrsta izvora zračenja

Radon ulazi u zgrade iz zemlje kroz propuste, proreze i porozne materijale. Preopterećenje radonom je retko u novim zgradama, jer su mere zaštite od radona jednostavne i jeftine. Međutim, češći su problemi u starijim zgradama, u oblastima sa visokom propusnošću za ovaj gas. Koncentracija radona u unutrašnjim prostorima smanjuje se smanjenjem pritiska vazduha u zgradi (odzračivanje kroz radonske šahtove), zaptivanjem podnih konstrukcija i ventilacijom.

Tamo gde osnovne mere za sprečavanje prodora radona ne postižu dovoljno dobre rezultate ili kada bi druga rešenja za ublažavanje bila teško primenljiva i ekonomična, prikladno je zapečatiti podrumske strukture. Za zaptivanje možemo koristiti Ampack foliju Sisalex 871. Ova zaštitna folija je testirana na prolaz radona i ako se pravilno aplicira predstavlja nepropusni sloj za radon.

Sisalex 871 folija se može koristiti kao površinsko zaptivno sredstvo za zaštitu od radonskog zračenja, posebno tokom sanacija. Treba obratiti pažnju na spoj folija i pravilno obraditi spojeve. U objektima u kojima su ugrađeni proizvodi za zaštitu od radonske radijacije prikladno je postaviti upozorenje na odgovarajuće mesto, koje obaveštava korisnike o preduzetim merama i može sprečiti nepravilno rukovanje, uklanjanje ili oštećenje zaštite.

U Švajcarskoj, gde je radonska zaštita uključena u standardne građevinske postupke, iskustvo korišćenja ove vrste zaštite je veće i efikasnost Sisalex folije je potvrđena dugi niz godina. U Srbiji trenutno ne postoji zakonski propis koji reguliše ovu oblast. Ako postoji mogućnost punjenja radonom, preporučuje se da odgovarajuća merenja izvrše ovlašćene institucije (Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearne sigurnosti Srbije) i pridržavanje profesionalnih preporuka.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm