Akustične viseće apsorbere koristimo u sledecim slucajevima:

  • kada plafon ne spuštamo da ne bi smanjila upotrebljivu zapreminu vazduha ili kada je prostor premali pa nemamo mogućnost spuštanja plafona,
  • gde ravna površina plafona nije dovoljna da apsorbuje zvuk i na taj način smanji buku u prostoriji,
  • pod plafonima za grejanje ili hlađenje,
  • za plafone koje su pod zaštitom države ( prostorije u zgradama čije renoviranje je regulisano zakonom o zaštiti spomenika).
Progress plafon Sagitarius, sala Kielce
Progress plafon Sagitarius, sala Kielce

Više o visećim akustičnim apsorberima zvuka, u odeljku Akustika.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm