U poslednje vreme na srpskom tržištu pojavljuju se uvek novi proizvodi koji pokušavaju u što većoj meri da zadovolje rastuće potrebe za što većim standardom boravka. Ovde spadaju i uređenje i unutrašnja dekoracija boravišnih prostorija i time takođe ukrasni plafonski, zidni i podni profili. Domišljatom upotrebom i kombinacijom ukrasnih profila možemo da promenimo i svakodnevne prostorije i na taj način zajedno sa odgovarajućim kombinacijama boja zaokružimo izgled naših domova.

Završne podne letve imaju više funkcija: prekrivaju prorez između podne obloge i zida, omogućavaju lakše čišćenje i ujedno štite zid od oštećenja, skrivaju kablove električne instalacije i omogućavaju nameštanje rasvete. Pored toga predstavljaju i dekorativni element koji može da istakne određeni stil ili da ispravi odnose u prostoriji.

Podne letve NMC Floor styl su izrađene od postojanog materijala koji je ujedno čvrst i jednostavan za sečenje i dizajniranje. Pošto mogu da se oboje, veoma lako ih je prilagoditi svim vrstama podnih i zidnih obloga. U slučajevima kada kombinujemo različite podne obloge u jednoj prostoriji, podne ukrasne letve NMC Floor Styl čine pravi izbor.

×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.