Kada i zašto treba upotrebiti suvo montažno grejanje?

Za suvomontažni način podnog grejanja odluka se obično donosi u slučajevima adaptacija ili pak kod novogradnji kada nedostaje prostora. Kod adaptacija upotrebom montažne ugradnje ubrzavamo gradnju i smanjujemo unošenje vode i prljavštine. Kod novogradnji takođe može da nam se desi da nema dovoljno prostora: ukoliko, recimo, naknadno donesemo odluku o provetravanju rekuperacijom, cevi za razvod vazduha uzimaju nam maltene 10 cm visine prostora, što, međutim, može da se nadoknadi tanjim sistemom podnog grejanja.

fbh-hintergrund2006

Osnovne prednosti:

Uz sistem Variocomp pogodnosti su sledeće:

  • Manji troškovi za grejanje zbog niže temperature vode,
  • Izuzetno mala ugradna visina koja nam je potrebna za izradu sloja sa podnim grejanjem,
  • Mala težina tog sloja u poređenju sa težinom cementnog estriha,
  • Brzo prilagođavanje temperaturnim promenama,
  • Već 1 dan posle ugradnje sistem može da se preispita i zatim nastavi za izradom podne obloge!
×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.

8.0matejm