Generalni direktor Metod Cerar metod.cerar@kalcer.si T: 00386-1-724-67-72
M: 00386-41-611-266
Financije Bojana Jovanović bojana.jovanovic@kalcer.rs T: 063-38-15-66
Računovodstvo Dragana Maleš dragana.males@kalcer.rs T: 063-861-12-01
Fakturisanje Milan Milutinović milan.milutinovic@kalcer.rs T: 063-28-71-85
Željko Stanojević zeljko.stanojevic@kalcer.rs T: 011-74-88-316
Komercijala Ljubomir Nikčević ljubomir.nikcevic@kalcer.rs T: 063-861-53-09
Bojan Brajković bojan.brajkovic@kalcer.rs T: 063-38-14-93
Milenko Bukvić milenko.bukvic@kalcer.rs T: 063-38-15-02
Maloprodaja Miloš Raca
(vođa trgovine)
milos.raca@kalcer.rs T: 063-38-16-71
T: 011-74-86-094
Ivan Irić ivan.iric@kalcer.rs T: 063-38-11-92
T: 011-74-86-094
Skladišče Aleksandar Injac
(vodja skladišča)
T: 063-30-92-30
×

Pre nego što završimo vašu prijavu...

Klikom na polje „DA“ dole potvrđujete da prihvatate naša obaveštenja o marketingu (kompanije Kalcer d.o.o., Slovenija) e-poštom do otkazivanja. U svrhu obaveštavanja putem e-pošte, zadržavamo e-adresu, ime i prezime. U svakom trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti da se isprave ili potpuno izbrišu ili da opozovete ovu saglasnost. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Poslednji korak

Da li nam dozvoljavate da snimamo i čuvamo prikaze primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama? Kako se trudimo da primaocima pošaljemo najkvalitetniji i najzanimljiviji sadržaj, želeli bismo da merimo odgovore na poslate poruke. Za bolju i precizniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka automatski obrađujemo lične podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo zainteresovanost naših kupaca. Više informacija o našoj politici privatnosti.

Prijava je istekla...

Sačekajte nekoliko trenutaka.