Radon

...podrumske strukture. Za zaptivanje možemo koristiti Ampack foliju Sisalex 871. Ova zaštitna folija je testirana na prolaz radona i ako se [...]