Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacija streh
izolacija sten
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacija sten
izolacija sten
izolacija
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacija
izolacijska folija večslojna izolacija
izolacija tal
izolacijska folija
izolacija streh
izolacija sten
izolacije
izolacija
izolacije
izolacijska folija
večslojna izolacija
izolacije
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacije Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

večslojna izolacija 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

večslojna izolacija Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
izolacijski material ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
toplotno najučinkovitejša izolacija testirana u skladu sa EN 16012
večslojna izolacija visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
izolacija tal požarnost klase E
izolacija idealan za novogradnju i adaptacije
izolacije efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija sten tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
večslojna izolacija ima svojstva parne brane
izolacija tal

Izolacija zidova:
izolacijska folija ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
izolacije izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija streh visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
večslojna izolacija požarnost klase E
izolacija tal idealan za novogradnju i adaptacije
izolacije efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija streh ima svojstva parna brana
izolacija streh

Spratna izolacija:
izolacijski material za odignute i plivajuće podove
večslojna izolacija izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacija sten prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija idealna za novogradnju i adaptacije
izolacija streh efektivna izolacija i leti i zimi
večslojna izolacija tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
izolacija streh
izolacije
večslojna izolacija
toplotno najučinkovitejša
© Kalcer d.o.o.
Infonova