Kalcer d.o.o. - sve za suvu gradnju
E-mail
Kalcer - Slovenščina Kalcer - English Kalcer - Deutsch Kalcer - Italiano Kalcer - Srpski
O podjetjuPonudbaKontakt
izolacijska folija
izolacijska folija
Prodajni center za suho gradnjo
YBS SuperQuilt
izolacija tal
izolacija
izolacija sten
Izolacije www.ybsinsulation.com
YBS je vodeći proizvođač u proizvodnji materijala za izolaciju krovova, zidova i podova. Višeslojna izolacija je novost na srpskom tržistu. S obzirom na izuzetna svojstva i široku primenu, svoju upotrebu je našla čak i kod NASA-e. Ova vrsta izolacionog materijala je počela da se razvija za primene u ekstremnim uslovima, ali je s obzirom na odlične rezulate sve više počela da se koristi u svakodnevnim situacijama. Evropska unija uvodi standarde za ovu vrstu izolacije, pa će samim tim biti sve lakše da se uporedi međusobno.

SuperQuilt
izolacije
izolacije izolacija
večslojna izolacija
izolacija streh
izolacija sten
izolacija sten
izolacija streh
izolacijski material
večslojna izolacija
izolacijska folija
toplotno najučinkovitejša
večslojna izolacija
Ako želite više informacija o programu, šaljite nam upit!

Šta je SuperQuilt?

SuperQuilt je veoma fleksibilna, višeslojna izolacija koja pruža vrlo visoku efikasnost izolacije. Testiranja u skladu sa EN 16012 evropskim strandardom potvrđuju visoku toplotnu otpornost.

SuperQuilt – kako to funkcioniše?

Zbog posebnog sastava višeslojne izolacije, SuperQuilt je efikasan u sprečavanju svih vrsta prenosa toplote (od provođenja, prelaženja do zračenja). SuperQuilt izolacija je efikasna kako zimi, ne samo kada zadržava toplotu u unutrašnjosti, a hladan vazduh spolja, tako i leti kad zadržava toplotu spolja, čime se smanjuje potreba za hlađenje prostora i sprečava neugodno pregrevanje krova.

Uvođenjem jedinstvenih metoda spajanja, smanjuje se uticaj toplotnih mostova između pojedinačnih slojeva izolacije, koji se mogu javiti na sličnim proizvodima.

Kako SuperQuilt reaguje na plamen, možete videti na ovom snimku:izolacija sten Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena patentirana tehnologija omogućava da materijal bude produžen gde je to potrebno i na taj način povećava ukupnu energetsku efikasnost.

izolacija 19 slojeva

19 slojeva materijala uključuje reflektivni film, ekpandiran polietilen i poliester vatu. To daje SuperQuilt-u daleko najefikasniju toplotnu izolaciju.

izolacija streh Toplinsko najefikasnija

Daleko najefikasnija folija za toplinsku izolaciju: mala debljina - veliki učinak!


Izolacija krovova:
izolacije ispunjava zahteve L1A, L1B 2010 za izolaciju krovova
izolacijski material izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacija tal visoka termička otpornost od 2,5 m²K/W
izolacija streh požarnost klase E
izolacijski material idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacija tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
izolacija tal ima svojstva parne brane
izolacije

Izolacija zidova:
izolacije ispunjava zahteve L1A , L1B 2010 za izolaciju zidova
izolacija streh izolacija testirana u skladu sa EN 16012
izolacijski material visoka termička otpornost od 3,0 m²K/W
izolacija požarnost klase E
izolacija streh idealan za novogradnju i adaptacije
izolacija sten efikasna zaštita protiv pregrevanja
izolacije tanak i fleksibilan, jednostavna i brza montaža
večslojna izolacija ima svojstva parna brana
večslojna izolacija

Spratna izolacija:
izolacija sten za odignute i plivajuće podove
izolacijski material izolacija testirana u skladu sa EN 16012
toplotno najučinkovitejša toplotna otpornost od 1,52 m²K/W
izolacije prošitenost plamena na površini: Klasa 1
izolacija tal idealna za novogradnju i adaptacije
izolacije efektivna izolacija i leti i zimi
izolacija tanka i fleksibilna, jednostavna i brza montaža od samo 40 mm
večslojna izolacija
izolacije
izolacije
izolacija sten
© Kalcer d.o.o.
Infonova